9-10 STYCZNIA – Warsztaty Lindy Hop OD ZERA!

Home » Aktualności » 9-10 STYCZNIA – Warsztaty Lindy Hop OD ZERA!

Warsztaty beginner styczeń 2016

Warsztaty swingu LINDY HOP dla „Kropków” czyli od zera. Dwa dni zabawy z podstawami. Prowadzenie, podążanie, pierwsze użyteczne figury, żaba… :-)
Będziemy świeżo po potańcówce w POD PRETEKSTEM, więc zrobimy to na spokojnie, ale parę „gwiazdkowych” kalorii na pewno nam spadnie. Jeżeli już trochę tańczysz, to powtórka podstaw nigdy nie zaszkodzi. Wariaci, pozytywnie zakręceni, walcie drzwiami i oknami. Zacznijmy nowy roczek z przytupem!
A tu link do potańcówki POD PRETEKSTEM, która odbędzie się w piątek bezpośrednio przed warsztatami.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Data: 9-10 stycznia
sobota | 12:00-15:00
niedziela | 11:00-14:00
Miejsce: Latin Dance Studio
Poznań, ul. Słowackiego 17/12

INWESTYCJA

50 zł od osoby za 2 dni
Honorujemy OK System i FitProfit – zainteresowanych prosimy o kontakt

ZGŁOSZENIA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

WPŁATY

Magdalena Mak
71 1140 2004 0000 3202 7411 7980
Wpłata stanowi rezerwację miejsca na warsztatach i należy jej dokonać w przeciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia – inaczej rezerwacja przepada.

PYTANIA

+48 601 738 568 (PL/ENG)
waldekzpoznania@gmail.com

INSTRUKTORZY

Marika Skrzypczak i Radosław Pyżanowski

REGULAMIN WARSZTATÓW

1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Warsztaty Lindy Hop OD ZERA!”.
2. Organizatorem Warsztatów jest grupa SWING CRAZE oraz Latin Dance Studio z Poznania (zwani dalej „Organizatorem”).
3. Warsztaty zostaną przeprowadzone w Latin Dance Studio na ul. Słowackiego 17/12 (III piętro) w Poznaniu.
4. Warsztaty odbywają się w dniu 9-10 stycznia 2016 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 w sobotę i 11:00-14:00 w niedzielę.
5. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
6. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza internetowego (http://goo.gl/forms/MGc572zZeL) oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora.
7. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja jest anulowana.
8. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach po 6 stycznia 2016 wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
10. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
13. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora, w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
14. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.


Latin Dance Studio

ul. Wielka 19 / 8
61-775
Poznań
woj. Wielkopolskie