28th NOVEMBER – Lindy Hop workshops of leading and following

Home » News » 28th NOVEMBER – Lindy Hop workshops of leading and following

Warsztaty 28.11 - prowadzenie i podążanie

Jeśli znasz bazowe figury Lindy Hop w rytmice na 6 takie jak: otwarcie pozycji, tuck turn, przejście z lewej (pod ręką), przejście z prawej (pod ręką), zamknięcie pozycji, to zapraszamy na warsztaty doskonalące z prowadzenia i podążania. Będziemy uczyć się komunikacji w parze, by wspólne tańczenie na parkiecie było proste, łatwe i przyjemne.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Data: 28 listopada | sobota | 11:00-15:00
Miejsce: Latin Dance Studio
Poznań, ul. Słowackiego 17/12

INWESTYCJA

50 zł od osoby
Honorujemy OK System i FitProfit – zainteresowanych prosimy o kontakt.

ZGŁOSZENIA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

WPŁATY

Magdalena Mak
71 1140 2004 0000 3202 7411 7980
Wpłata stanowi rezerwację miejsca na warsztatach i należy jej dokonać w przeciągu 3 dni od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia – inaczej rezerwacja przepada.

PYTANIA

swingcraze@gmail.com
+48 510 055 723

INSTRUKTORZY

Waldek i Kamila małe
KAMILLA I WALDEMAR JANKOWSCY
Waldek jest instruktorem pełnym pasji, charyzmy i niespożytej energii. Dla niego taniec to coś więcej niż estetyczne ruchy doskonale zsynchronizowane z muzyką, jest on świadomością możliwości własnego ciała połączoną z wiedzą na temat siebie samego i innych. To przede wszystkim relacja z drugim człowiekiem i umiejętność wejścia z nim w interakcję. Waldek wraz z Kamillą na swoich zajęciach uczą nie tylko figur tanecznych, lecz również odczuwania muzyki, czerpania z niej i rozumienia. Pozostawiają przestrzeń na własną interpretację, dlatego ich hasło brzmi: „Patrz, próbuj i eksperymentuj, ale przede wszystkim baw się tym!”

REGULAMIN WARSZTATÓW

1. Warsztaty taneczne (zwane dalej „Warsztatami”) będą prowadzone pod nazwą „Warsztaty z prowadzenia i podążania, czyli o komunikacji w parze w Lindy Hop”.
2. Organizatorem Warsztatów jest grupa SWING CRAZE oraz Latin Dance Studio z Poznania (zwani dalej „Organizatorem”).
3. Warsztaty zostaną przeprowadzone w Latin Dance Studio na ul. Słowackiego 17/12 (III piętro) w Poznaniu.
4. Warsztaty odbywają się w dniu 28 listopada 2015 r. w godzinach od 11:00 do 15:00.
5. Udział w Warsztatach może wziąć osoba, która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego (zwany dalej „Uczestnikiem”).
6. Warunkiem wzięcia udziału w Warsztatach jest rejestracja poprzez wypełnienie formularza internetowego (http://goo.gl/forms/MGc572zZeL) oraz dokonanie wpłaty na konto Organizatora.
7. Wpłaty dokonuje się na konto Organizatora zgodnie z wytycznymi zawartymi w potwierdzeniu rejestracji. Jeżeli uczestnik nie dokona wpłaty w oznaczonym terminie jego rejestracja jest anulowana.
8. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w Warsztatach po 23 listopada 2015 wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników oraz za rzeczy wartościowe, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione Uczestnikom.
10. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Warsztatach osób, które, zakłócają przebieg zajęć, znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie warsztatów w trakcie ich trwania.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych na wszelkich polach eksploatacji.
13. Uczestnik Warsztatów wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora, w przypadku publikacji zdjęć i filmów.
14. Zgłoszenie udziału w Warsztatach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 Sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych DZ. U. Nr nr 133 poz. 883.


Latin Dance Studio

ul. Słowackiego 17 / 12
60-822
Poznań
woj. Wielkopolskie