Hip-hop

Hip-hop

Hip hop to jeden z wielu elementów kultury hip-hop, w którym oprócz kroków oldschool’owych – stanowiących podstawę – wykorzystuje się elementy m.in. takich styli tańca jak breaking, popping, locking, krumping. Niezaprzeczalną zaletą hip hop dance jest to, iż nie ma w nim żadnych ograniczeń co do wagi, wzrostu czy wieku tancerzy.

Na tych zajęciach ogromny nacisk kładziemy na podstawy. Skupiamy się na tym, aby uczęszczający zdobyli umiejętności rozwijające ich jako kreatywnych tancerzy a nie jedynie odtwórców choreografii. Bardzo ważne jest dla nas, aby jako uczestnicy zajęć hip hop dance byli świadomi tego co robią i poszerzali swoje umiejętności o każdy styl związany z kulturą hip hop. W kolejnych etapach różnorodność nabytych ruchów pozwoli każdemu na wypracowanie własnego unikalnego stylu.

Aktualnie nie prowadzimy regularnego kursu. Prowadzone obecnie zajęcia zajdziesz na stronie grafiku.

Poniżej zamieszczamy linki ułatwiające orientację w poszczególnych stylach: Hip-hop:Locking:

Breaking:Krump:

Latin Dance Studio

ul. Wielka 19 / 8
61-775
Poznań
woj. Wielkopolskie