Salsa w ciemno

Home » Imprezy » Salsa w ciemno

Salsa w ciemno

Salsa w ciemno na zasadach Jack&Jill, to konkurs salsy z wylosowanym partnerem.

Konkurs przeznaczony jest dla amatorów, a to znaczy, że instruktorów i pary tańczące zawodowo zapraszamy jedynie w formie widzów.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na klub czy szkołę, z którego się wywodzą, oraz stylu salsy, który tańczą.

ZAPISY

Zgłoszenia udziału w konkursie można przesyłać mailem, bądź zgłaszać się tuż przed practisem salsy o 20:30.
Konkurs SALSA W CIEMNO odbędzie się 10 czerwca o godz. 21:00, podczas practisu salsy w Latin Dance Studio.

Udział w konkursie jest BEZPŁATNY!!!

ZASADY

Partnerki zainteresowane konkursem prosimy przed practisem o wpisanie swojego imienia i nazwiska na jawnej liście zgłoszenia, natomiast partnerów prosimy o wpisanie swojego imienia i nazwiska na losach i wrzucenie ich do urny. Przed konkursem salsy w ciemno wyczytane partnerki z listy jawnej wylosują sobie partnera, z którym wezmą udział w konkursie.

Konkurs oceniany będzie przez 3 osobową komisję sędziowską. Każdy sędzia będzie oceniał uczestników, przydzielając im odpowiednią ilość punktów. Na końcu każdego etapu sumujemy liczbę punktów przydzielonych przed sędziów dla każdej pary z osobna. Wygrywają pary z największą ilością punktów.

PRZEBIEG

Konkurs rozpoczyna się poznaniem w parze. Wszystkie pary zatańczą jednocześnie 1 próbną salsę, która nie będzie oceniana przez sędziów.
Następnie wszystkie pary zatańczą jednocześnie, a sędziowie na zasadach punktacji wyłonią 6 par finałowych. W finale, konkurs zakończy się wyłonieniem 3 par, odpowiednio według 1, 2 i 3 miejsca.
Dla zwycięzców przeznaczono ciekawe nagrody.

KRYTERIA OCENY

Sędziowie będą oceniali przede wszystkim:

1. Zgranie w parze – umiejętność dobrego prowadzenia każdej partnerki, słuchanie i odpowiednie reagowanie na prowadzenie partnera.
2. Dance Connection – Taniec ze swoją partnerką a nie z otoczeniem. Połączenie w parze, grę pomiędzy partnerami, zsynchronizowanie.
3. Rytmikę – Para jest zobowiązana do utrzymania rytmu, w którym zaczyna tańczyć. Dopuszczalne jest tańczenie do rytmu na 1, na 2 i na 3 zgodnie z danym stylem salsy. Zmiana rytmu w trakcie tańca z 1 na 5, z 2 na 6, lub z 3 na 7, jest dozwolona tylko jeśli muzyka zmienia metrum podczas wykonania. Dodatkowo promowane będzie podkreślanie akcentów muzycznych w tańcu.
4. Sceniczność, pewność siebie oraz dobrą zabawę tańcem.

Wszystkie style salsy będą oceniane jednakowo. Żaden z tańczonych styli nie będzie szczególnie promowany lub dyskryminowany.

Latin Dance Studio

ul. Wielka 19 / 8
61-775
Poznań
woj. Wielkopolskie